S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Metodika RM 2012

Vytvořeno: 13. 1. 2012 Poslední aktualizace: 13. 1. 2012

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR zmocněné ustanovením § 21a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a zároveň ustanovením § 60a odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje Metodiku dotačního řízení na rezidenční místa pro rok 2012.
 
Dotace na RM 2012 bude poskytnuta na základní kmen ve všech lékařských oborech specializačního vzdělávání (viz. příloha č. 4).
 
U lékařských oborů bude dotace na RM pro rok 2012 poskytnuta na celou délku specializačního vzdělávání u oborů anesteziologie a intenzivní medicína, všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost (viz příloha č. 6).
 

Nelékařské obory, na které bude poskytnuta dotace na RM 2012 viz příloha č. 5.

Přílohy