S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Metodika RM 2010

Vytvořeno: 21. 12. 2009 Poslední aktualizace: 21. 12. 2009

Ministerstvo zdravotnictví zmocněné ustanovením § 21a odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a zároveň ustanovením § 60a odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. uveřejňuje metodiku dotačního řízení. Aktualizace ke dni 1.2.2010: přílohy č. 1 – 9 k metodice a dále změna telefoního čísla kontaktní osoby administrátora: Ing. Dagmar Maierová, tel: 220 511 508.

Přílohy