S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Metodika pro zpracování Závěrečné zprávy o využití finančních prostředků ze státního rozpočtu

Vytvořeno: 15. 10. 2020 Poslední aktualizace: 15. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Metodiku pro zpracování Závěrečné zprávy o využití finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2020 pro první i druhou výzvu, a to včetně formuláře pro její zpracování.

Příjemce finančních prostředků je povinen v souladu s příslušným Rozhodnutím o jejich poskytnutí a dalšími podmínkami stanovenými podle § 14 odst. 4 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, tuto závěrečnou zprávu zpracovat a předložit ji poskytovateli finančních prostředků v termínu uvedeném níže.

Závěrečná zpráva je zasílána datovou schránkou v požadovaném formátu a je opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu. Přílohou podepsané závěrečné zprávy je také samostatná příloha ve formátu excel, která obsahuje listy tabulky č. 2, 3, 4 a 5. Závěrečná zpráva včetně příloh je doručena nejpozději do 15. ledna 2021 do datové schránky Ministerstva zdravotnictví (ID datové schránky: pv8aaxd).

Přílohy