Metodika pro zpracování Závěrečné zprávy o využití finančních prostředků ze státního rozpočtu – 2021

Vytvořeno: 13. 12. 2021 Poslední aktualizace: 13. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vydává Metodiku pro zpracování závěrečné zprávy o využití finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2021, a to včetně formuláře pro její zpracování a excelového souboru s tabulkami.

Závěrečná zpráva je zasílána datovou schránkou a je opatřena elektronickým podpisem statutárního zástupce organizace, a to včetně vyplněných tabulek ve formátu .xlsx (nepřeváděných do pdf). Závěrečná zpráva, včetně příloh, je doručena datovou schránkou nejpozději do 15. ledna 2022 (datum doručení).

Přílohy