S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v programu Péče o děti a dorost a v programu Prevence kriminality pro rok 2018

Vytvořeno: 31. 7. 2017 Poslední aktualizace: 31. 7. 2017

UPOZORNĚNÍ: Dodatečně je vložen požadavek na předložení přílohy „Prohlášení o bezdlužnosti“, které je povinnou přílohou žádosti.  V případě, že nebude  prohlášení dodáno v termínu do 30.9.2017 v rámci předloženého projektu, bude následně vyžádáno od žadatele k jeho doložení.  

Podmínky dotačního řízení stanovuje níže uvedená Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v programu Péče o děti a dorost a v programu Prevence kriminality pro rok 2018. Termín pro předložení žádosti je do 30.9.2017.

Přílohy