S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace

Vytvořeno: 20. 11. 2017 Poslední aktualizace: 20. 11. 2017

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů Metodiku dotačního řízení na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství (dále jen „Metodika“), kterou upřesňuje podmínky pro získání dotace na podporu specializačního vzdělávání a vydává:

Metodiku dotačního řízení na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství, kterou upřesňuje podmínky pro získání dotace na podporu specializačního vzdělávání a dále určuje postup při poskytování dotací a vypořádání finančních prostředků se státním rozpočtem prostřednictvím ústředního orgánu státní správy – Ministerstva zdravotnictví a dále zveřejňuje formuláře žádostí pro poskytnutí této dotace.

Přílohy