Metodika pro přidělování dotací poskytovatelům – ZZS (aktualizace 2016)

Vytvořeno: 11. 8. 2016 Poslední aktualizace: 11. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví vydává aktualizovanou „Metodiku pro přidělování finančních prostředků na financování nákladů na připravenost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací“ stanovující financování nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby v souladu s § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.,  a nařízením vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací (viz příloha).

Přílohy