S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Metodika pro poskytování finančních prostředků na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2017 – 2. kolo

Vytvořeno: 27. 4. 2017 Poslední aktualizace: 27. 4. 2017

Termín pro předložení žádosti do druhého kola dotačního řízení je 20. 5. 2017.

Cílem 2. kola je podpoření aktivit, které byly v oblasti protidrogové politiky MZ aktuálně identifikovány jako žádoucí. Finanční prostředky budou určeny pro realizaci následujících 3 aktivit:

1)    Vznik a provoz specializovaných adiktologických ambulancí pro děti a dorost

2)    Provoz adiktologických ambulancí pro osoby se závislostním chováním ve věku 15–18 let

3)    Plnění dílčích aktivit v působnosti resortu zdravotnictví obsažených v Akčním plánu pro oblast 
       kontroly tabáku a Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem 

 

Přílohy