S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Metodika pro poskytování finančních prostředků na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2017 – 2. kolo

Vytvořeno: 27. 4. 2017 Poslední aktualizace: 27. 4. 2017

Termín pro předložení žádosti do druhého kola dotačního řízení je 20. 5. 2017.

Cílem 2. kola je podpoření aktivit, které byly v oblasti protidrogové politiky MZ aktuálně identifikovány jako žádoucí. Finanční prostředky budou určeny pro realizaci následujících 3 aktivit:

1)    Vznik a provoz specializovaných adiktologických ambulancí pro děti a dorost

2)    Provoz adiktologických ambulancí pro osoby se závislostním chováním ve věku 15–18 let

3)    Plnění dílčích aktivit v působnosti resortu zdravotnictví obsažených v Akčním plánu pro oblast 
       kontroly tabáku a Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem 

 

Přílohy