S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních

Vytvořeno: 31. 10. 2011 Poslední aktualizace: 22. 7. 2020

Garant: Odbor zdravotních služeb

V roce 2009 se realizoval projekt Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních, který předložila společnost Consult Hospital s.r.o.

Hlavním řešitelem byla MUDr. Ivana Kořínková, odborný konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů a spoluautorský tým ve složení:
Mgr. Klára Pitlachová – koordinátorka dobrovolnického programu v Dobrovolnickém centru Motýlek, o.s. v Brně, Mgr., Bc. Zuzana Velebová – vedoucí oddělení řízení jakosti, Fakultní nemocnice Brno, PhDr. Martin Chvál – Pedagogická fakulta UK Praha

V metodickém doporučení „Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních“ autoři navrhli systém pro systematické sledování kvality a rizik dobrovolnické činnosti ve zdravotně sociální oblasti. Toto doporučení je publikováno ve Věstníku MZ č. 11/2011. Vzhledem k tomu, že tato oblast nebyla dosud v ČR nijak koncepčně zpracována, byly současně vypracovány i další dokumenty, které přinášejí ucelené podklady k a zdůvodnění ke struktuře evaluace a k výběru hodnocených oblastí, vycházející z dosavadních zkušeností i z dostupných zdrojů v české a zahraniční literatuře (viz Teoretická východiska), podrobnou sadu evaluačních kritérií a indikátorů a sadu dotazníků pro průběžnou a pro hloubkovou evaluaci. Tyto další dílčí výstupy z projektu najdete v příloze níže.
 

Přílohy