S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních

Vytvořeno: 31. 10. 2011 Poslední aktualizace: 31. 10. 2011

Garant: Odbor zdravotních služeb

V roce 2009 se realizoval projekt Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních, který předložila společnost Consult Hospital s.r.o.

Hlavním řešitelem byla MUDr. Ivana Kořínková, odborný konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů a spoluautorský tým ve složení:
Mgr. Klára Pitlachová – koordinátorka dobrovolnického programu v Dobrovolnickém centru Motýlek, o.s. v Brně, Mgr., Bc. Zuzana Velebová – vedoucí oddělení řízení jakosti, Fakultní nemocnice Brno, PhDr. Martin Chvál – Pedagogická fakulta UK Praha

V metodickém doporučení „Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních“ autoři navrhli systém pro systematické sledování kvality a rizik dobrovolnické činnosti ve zdravotně sociální oblasti. Toto doporučení je publikováno ve Věstníku MZ č. 11/2011. Vzhledem k tomu, že tato oblast nebyla dosud v ČR nijak koncepčně zpracována, byly současně vypracovány i další dokumenty, které přinášejí ucelené podklady k a zdůvodnění ke struktuře evaluace a k výběru hodnocených oblastí, vycházející z dosavadních zkušeností i z dostupných zdrojů v české a zahraniční literatuře (viz Teoretická východiska), podrobnou sadu evaluačních kritérií a indikátorů a sadu dotazníků pro průběžnou a pro hloubkovou evaluaci. Tyto další dílčí výstupy z projektu najdete v příloze níže.
 

Přílohy