S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Metodika MZ o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky a za zkoušky k vydání osvědčení, výkaz a žádost

Vytvořeno: 13. 5. 2016 Poslední aktualizace: 10. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Metodiku o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky a za zkoušky, kterými se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen „zkoušky k vydání osvědčení) podle zákona č. 96/2004 Sb.,  o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) stanovuje následující podmínky pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů za atestační zkoušky a zkoušky k vydání osvědčení:

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány na základě žádosti subjektu pověřeného zajištěním atestačních zkoušek a zkoušek k vydání osvědčení.

Žadatel o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu musí splňovat podmínky stanovené MZ.

Přílohy