S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Metodika AZN 2017, výkaz a žádost

Vytvořeno: 13. 5. 2016 Poslední aktualizace: 24. 6. 2020

Metodika Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky a za zkoušky, kterými se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen „zkoušky k vydání osvědčení)  podle zákona č. 96/2004 Sb.,  o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) stanovuje následující podmínky pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů za atestační zkoušky a zkoušky k vydání osvědčení:

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány na základě žádosti subjektu pověřeného zajištěním atestačních zkoušek a zkoušek k vydání osvědčení.

Přílohy