S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Metodický výklad Ministerstva zdravotnictví k dokumentu Koncepce návazné péče resp. k dokumentu Akční plán č. 8b:Zvýšení dostupnosti návazné péče Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Vytvořeno: 29. 3. 2016 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Cílem tohoto metodického výkladu je usnadnit přípravu projektových záměrů a žádostí pro žadatele o dotace v rámci výzvy Zvýšení kvality návazné péče financované z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Metodický výklad se věnuje následujícím oblastem:

1. bližší vymezení investic podporovatelných z IROP
2. upřesnění postavení vybraných oborů a pracovišť v rámci návazné péče
3. vydávání stanovisek Ministerstva zdravotnictví o souladu projektu s koncepcí návazné péče

II. Aktualizovaná verze metodického výkladu upřesňuje část Vymezení investic podporovatelných z IROP, konkrétně položku pořizování lůžek.

III. Aktualizovaná verze výkladu je doplněna o čtvrtou tématickou oblast: Vydávání stanovisek Všeobecné zdravotní pojišťovny

IV. Aktualizovaná verze výkladu je doplněna o přílohu tabulky – Pořizované přístroje

 

 

 

 

 

Přílohy