Metodický pokyn pro poskytovatele zdravotních služeb k zavedení třístupňového modelu psychoterapeutické péče do praxe

Vytvořeno: 22. 11. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Ministerstvo zdravotnictví se zástupci poradního orgánu ministerstva – Pracovní skupiny k zajištění dostupnosti psychoterapie, psychoterapeutických konzultací a psychosociálních intervencí definovalo v metodickém pokynu, vydaném ve Věstníku MZ č. 13/2022, tzv. třístupňový model psychoterapeutické péče, kterým se vymezují kompetence jednotlivých odborníků pečující o pacienty s duševním onemocněním, resp. činnosti systematické psychoterapie, psychoterapeutických konzultací a psychosociálních intervencí, včetně dalších podmínek pro jejich poskytování (vydefinování kvalifikačních podmínek, vydefinování rámce vzdělání).

Cílem metodického pokynu je usnadnit a zpřehlednit poskytovatelům zdravotních služeb v oblasti péče o duševní zdraví proces zavádění a realizace třístupňového modelu psychoterapeutické péče do praxe.

Přílohy