Metodický pokyn – Péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou 2021

Vytvořeno: 30. 8. 2021 Poslední aktualizace: 30. 8. 2021

Cévní mozková příhoda (CMP) je definována jako akutní onemocnění mozku způsobené poruchou cévního zásobení. Ve zhruba 90 % jde o ischemickou CMP při uzávěru mozkové tepny, méně často jde o krvácení z menších penetrujících tepen – intracerebrální (cca 8 %) či krvácení z aneurysmat větších mozkových tepen – subarachnoidální (1,5 %). CMP představuje zásadní celosvětový medicínský i ekonomický problém. Jde o devastující onemocnění s vysokou mortalitou a následnou morbiditou. Péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou prodělala v ČR v posledních letech radikální změny díky dostupnosti nových léčebných postupů jako je trombolýza a trombektomie. V tomto metodickém pokynu je popsán nový postup identifikace triáž pozitivního pacienta, zásady triáže pro příjem pacienta do akreditovaného centra vysoce specializované péče a spádové oblasti jednotlivých center v ČR.

Přílohy