Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u novorozenců

Vytvořeno: 5. 9. 2012 Poslední aktualizace: 5. 9. 2012

Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví   č.7/2012 byl uveřejněn „Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u novorozenců“.