S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Metodický pokyn k provádění pilotního projektu laboratorního novorozeneckého screeningu SMA a SCID

Vytvořeno: 13. 12. 2021 Poslední aktualizace: 10. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vydává tento metodický pokyn za účelem jednotného postupu poskytovatelů zdravotních služeb k zajištění pilotního projektu novorozeneckého laboratorního screeningu spinální muskulární atrofie (SMA) a skupiny onemocnění těžké kombinované imunodeficience (SCID) a následné péče o pozitivně zachycené případy.

Výsledky pilotního projektu budou podkladem pro rozhodnutí MZ o zařazení SMA a SCID do pravidelného celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu, které vydá ve spolupráci s příslušnými odbornými společnostmi ČLS JEP, Národním screeningovým centrem, zdravotními pojišťovnami a Koordinačním centrem pro novorozenecký screening.

Přílohy