S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Metodický list k distančnímu způsobu realizace kurzů

Vytvořeno: 24. 11. 2020 Poslední aktualizace: 24. 11. 2020

V příloze naleznete Metodický list k distančnímu způsobu realizace kurzů, který je určen pro organizace zapojené do projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“, a to pro:

•            zaměstnavatele účastníků ;

•            organizace oprávněné pro účastníky uskutečňovat vzdělávací program v oboru dětská neurologie: FN Motol, FN Brno, Thomayerova nemocnice, FN Ostrava a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále souhrnně jen „Vzdělávací pracoviště“) .

Metodický list je přílohou

•            Metodického pokynu ke klíčovým aktivitám specializačního vzdělávání, verze č. 3.0, platná od 26. 8. 2020 (pro lékaře zapojené do Projektu od 1. 1. 2020);

•            Metodického pokynu pro vzdělávací pracoviště (realizace kurzů a praxí), verze č. 2.0, platná od 1. 6. 2018 (pro lékaře zapojené do Projektu mezi 1. 6. 2018 až 31. 12. 2019)

Tento metodický list se tedy týká účastníků, kteří vstoupili do projektu na jeho počátku (červen 2018) i účastníků, kteří byli do projektu zapojeni v roce 2020. Na základě tohoto metodického listu je umožněno vzdělávání účastníků projektu i distanční formou.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

 

Přílohy