Metodické stanovisko k personálnímu zabezpečení domácí paliativní péče podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách

Vytvořeno: 18. 4. 2023 Poslední aktualizace: 18. 4. 2023

Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické stanovisko k personálnímu zabezpečení domácí paliativní péče podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění. 

Přílohy