S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Metodické návody

Vytvořeno: 14. 2. 2013 Poslední aktualizace: 14. 2. 2013
 
 
Metodický návod Ministerstva zdravotnictví pro sebehodnocení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

dostupný ve Věstníku MZ č. 16/2015.

 
Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ke kontrole činnosti oprávněných osob při hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb

dostupný ve Věstníku MZ č. 12/2015.


 
Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Aktualizovaná metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je dostupná ve Věstníku MZ č. 7/2016.

Jejím vydáním byla zrušena platnost následujícíh metodických návodů.

  • Metodického návodu sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče uveřejněného ve Věstníku MZ č. 8 /2012.
  • Metodického návodu sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče uveřejněného ve Věstníku MZ č. 10/2010.
  • Metodického návodu pro sledování nežádoucích událostí v následné péči uveřejněného ve Věstníku MZ č. 5/2008

 
Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních

dostupná ve Věstníku MZ č. 11/2011.


 
Metodické doporučení zavedení identifikace pacientů hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních nebo v zařízeních poskytujících sociální služby

dostupná ve Věstníku MZ č. 1/2010.


 
Metodické doporučení značení novorozenců

dostupná ve Věstníku MZ č. 1/2010.


 
Metodické doporučení pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích

dostupná ve Věstníku  MZ č. 6/2009.


 
Metodika prevalenčního sledování dekubitů na národní úrovni

dostupná ve Věstníku  MZ č. 6/2009.


 
Metodický návod pro sledování délky objednacích dob pacientů na zdravotní výkony a pro sledování délky čekání na přeložení či propuštění pacienta na lůžku

dostupná ve Věstníku MZ č. 2/2008.