Metodické materiály pro rok 2016

Vytvořeno: 5. 1. 2016 Poslední aktualizace: 5. 1. 2016

S účinností od 1. 7. 2016 dochází k vydání aktualizované verze číselníku DRG markerů (UZIS_DRG_ciselnik_DRG_markeru_013_verze2.xlsx). Níže uvedené změny jsou platné od 1. 1. 2016. 

Bližší informace naleznete v průvodním dopise – změna číselníku markerů.

 

Materiály dle Sdělení ČSÚ č. 255/2015 Sb., pro použití s klasifikací IR-DRG 1.2, revize 013.2016. Uvedené materiály budou publikovány ve Věstníku MZ ČR.

Pro Grouper verze: CZIR-013.2016 a  pro Definiční manuál IR DRG verze: 013.2016
Platnost: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

UPOZORNĚNÍ:
Grouper verze CZIR-013.2016 je shodný s Grouperem verze CZIR-012.2015. Metodiky „Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace“ a „Seznam kritických výkonů“ jsou stejné jako ve verzi 012.2015.

 

Přílohy