Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví

Vytvořeno: 3. 9. 2019 Poslední aktualizace: 24. 6. 2020

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo za podpory Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti JEP, z.s., Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, Asociace klinických psychologů ČR a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví s cílem vytvoření sítě vyškolených poskytovatelů psychosociální podpory napříč resortem zdravotnictví a jejich následného zapojení do praxe.

Ministerstvo zdravotnictví vyzývá k implementaci tohoto metodického doporučení do vnitřních předpisů poskytovatelů lůžkové nebo ambulantní péče a poskytovatelů zdravotnické záchranné služby.

Přílohy