Memorandum o spolupráci mezi NCO NZO a IPVZ

Vytvořeno: 21. 11. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Dne 15. 11. 2022 se v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povoláních (NCO NZO) Brno za účasti hlavní sestry ČR, Mgr. Alice Strnadové, MBA, uskutečnilo další z jednání k naplňování strategického partnerství mezi NCO NZO Brno a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Praha. Cílem je vzájemná součinnost při naplňování priorit Ministerstva zdravotnictví v oblasti specializačního a celoživotního vzdělávání nelékařských a lékařských zdravotnických pracovníků.


Na fotografii zleva: Libuše Martináková, MBA (náměstkyně ředitelky IPVZ pro NLZP); Mgr. Alice Strnadová, MBA (Hlavní sestra ČR); PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková (ředitelka NCO NZO); PhDr. Jana Nekudová (náměstkyně pro pedagogiku NCO NZO); Mgr. Eva Zubrová PhD. (náměstkyně pro úsek regulace nelékařských povolání NCO NZO)