S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Materiály ze semináře 12.12.2019

Vytvořeno: 30. 12. 2019 Poslední aktualizace: 30. 12. 2019

 

V příloze naleznete ke stažení materiály, které byly prezentovány na semináři určeném pro specialisty CDZ dne 12.12.2019.

V případě dalších dotazů se obracejte na cdz2@mzcr.cz.

Projekt „Podpora vzniku center duševního zdraví II (CDZ II)“ (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) je realizován  Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

 

Přílohy:

  1. Prezentace k vykazování výdajů
  2. Tabulka k vykazování indikátorů

 

Přílohy