S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Materiály pro příjemce dotace z Programu podpory Center duševního zdraví

Vytvořeno: 18. 6. 2018 Poslední aktualizace: 24. 7. 2020

 

Veškeré dotazy k provozu Center duševního zdraví prosím směřujte na email cdz1@mzcr.cz. V přiložených dokumentech naleznete odpovědi na časté dotazy týkající se podmínek evaluace výstupů CDZ a zdravotních kódů CDZ.

Aktuálně ke stažení brožury:

  1. Malý průvodce Centry duševního zdraví
  2. Informační příručka pro pracovníky v pomáhajících profesích Základní principy jednání s lidmi s duševním onemocněním (nejen) v případě krize
  3. Příručka jazyka zotavení

Nyní ke stažení aktualizované verze Registru CDZ a Manuálu registru CDZ – verze 2.

Nově ke stažení aktualizovaná verze nástroje pro sběr dat.

Ke stažení aktuální verze monitorovacího listu.

Upozorňujeme příjemce, že k 1. 10 2019 proběhla aktualizace Metodiky CDZ I a její přílohy č. 3 a nově byla vložena příloha č. 9. Ostatní přílohy zůstávají neměnné.

Projekt „Podpora vzniku center duševního zdraví I (CDZ I)“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0004672) je realizován  Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Přílohy