Materiály na snídani se zástupci médií

Vytvořeno: 6. 12. 2023 Poslední aktualizace: 6. 12. 2023

KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci zve zástupce médií na snídani s novináři k tématu Zdravotní rizika expozice diisokynátům v pracovním prostředí, resp. Kontrola dodržování přípustných expozičních limitů diisokyanátů a provedení biologického monitorování expoziční zátěže u osob přítomných na pracovištích při výrobě a zpracování polyuretanových materiálů, která se koná ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 9 hodin v kulaté zasedací místnosti v přízemí budovy KHS Libereckého kraje, Husova 64 v Liberci.


Přílohy