S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Logbooky pro vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Vytvořeno: 27. 1. 2016 Poslední aktualizace: 25. 2. 2021

Všeobecná sestra

Intenzivní péče (Věstník č. 5/2020)
Perioperační péče (Věstník č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Intenzivní péče v pediatrii (Věstník č. 9/2020)
Ošetřovatelská péče v interních oborech (Věstník č. 9/2020)
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (Věstník č. 5/2020) 
Ošetřovatelská péče v psychiatrii (Věstník č. 4/2020)
Perfuziologie
Komunitní ošetřovatelská péče
Transfuzní služba *
Domácí péče a hospicová péče (Věstník č. 12/2019)
Ošetřovatelská péče v geriatrii (Věstník č. 2/2020)

Dětská sestra

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (Věstník č. 5/2020)
Perioperační péče (Věstník č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii (Věstník č. 7/2020)
Domácí péče a hospicová péče (Věstník č. 12/2019)
Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech *
Perfuziologie *

Porodní asistentka

Intenzivní péče v porodní asistenci
Perioperační péče *
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
Komunitní péče v porodní asistenci
Perfuziologie *

Ergoterapeut

Ergoterapie pro děti
Ergoterapie pro dospělé

Zdravotní laborant

Histologie
Klinická biochemie
Toxikologie
Klinická genetika
Cytodiagnostika
Sexuologie a asistovaná reprodukce
Alergologie a klinická imunologie
Mikrobiologie
Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Klinická hematologie a transfuzní služba

Zubní technik

Ortodoncie
Fixní a snímatelné náhrady

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Hygiena a epidemiologie

Farmaceutický asistent

Příprava radiofarmak
Specifické lékárenské činnosti
Zdravotnické prostředky

Zdravotnický záchranář

Urgentní medicína
Perfuziologie *

Nutriční terapeut

Výživa dětí
Výživa dospělých
Výživa dospělých a dětí (Věstník č. 11/2019)

Psycholog ve zdravotnictví

Klinická psychologie
Dětská klinická psychologie
Psychoterapie (Věstník č. 1/2020)

Logoped ve zdravotnictví

Klinická logopedie

Fyzioterapeut

Aplikovaná fyzioterapie
Fyzioterapie v neurologii
Fyzioterapie ve vnitřním lékařství
Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii
Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii

Radiologický fyzik

Radiologická fyzika

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Alergologie a klinická imunologie
Ochrana a podpora veřejného zdraví
Soudní toxikologie
Klinická genetika
Klinická embryologie
Klinická hematologie a transfuzní služba
Klinická biochemie (Věstník č. 7/2020)
Mikrobiologie
Nukleární medicína
Příprava radiofarmak *

Biomedicínský inženýr

Klinické inženýrství
Perfuziologie

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Hygiena a epidemiologie

Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Organizace a řízení ve zdravotnictví

Radiologický asistent

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

Biomedicínský technik

Perfuziologie

Zrakový terapeut

Klinická zraková terapie *

Adiktolog

Klinická adiktologie *

 

* logbooky budou zpřístupněny po zveřejnění příslušných vzdělávacích programů ve věstníku Ministerstva zdravotnictví

Přílohy