S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze prosíme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním setkáním.

Logbooky pro vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Vytvořeno: 27. 1. 2016 Poslední aktualizace: 17. 7. 2020

Všeobecná sestra

Intenzivní péče
Perioperační péče
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Intenzivní péče v pediatrii
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Perfuziologie
Komunitní ošetřovatelská péče
Transfuzní služba *
Domácí péče a hospicová péče *
Ošetřovatelská péče v geriatrii *

Dětská sestra

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii *
Perioperační péče *
Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii *
Domácí péče a hospicová péče *
Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech *
Perfuziologie *

Porodní asistentka

Intenzivní péče v porodní asistenci
Perioperační péče *
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
Komunitní péče v porodní asistenci
Perfuziologie *

Ergoterapeut

Ergoterapie pro děti
Ergoterapie pro dospělé

Zdravotní laborant

Histologie
Klinická biochemie
Toxikologie
Klinická genetika
Cytodiagnostika
Sexuologie a asistovaná reprodukce
Alergologie a klinická imunologie
Mikrobiologie
Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Klinická hematologie a transfuzní služba

Zubní technik

Ortodoncie
Fixní a snímatelné náhrady

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Hygiena a epidemiologie

Farmaceutický asistent

Příprava radiofarmak
Specifické lékárenské činnosti
Zdravotnické prostředky

Zdravotnický záchranář

Urgentní medicína
Perfuziologie *

Nutriční terapeut

Výživa dětí
Výživa dospělých
Výživa dospělých a dětí *

Psycholog ve zdravotnictví

Klinická psychologie
Dětská klinická psychologie
Psychoterapie *

Logoped ve zdravotnictví

Klinická logopedie

Fyzioterapeut

Aplikovaná fyzioterapie
Fyzioterapie v neurologii
Fyzioterapie ve vnitřním lékařství
Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii
Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii

Radiologický fyzik

Radiologická fyzika

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Alergologie a klinická imunologie
Ochrana a podpora veřejného zdraví
Soudní toxikologie
Klinická genetika
Klinická embryologie
Klinická hematologie a transfuzní služba
Klinická biochemie
Mikrobiologie
Nukleární medicína
Příprava radiofarmak *

Biomedicínský inženýr

Klinické inženýrství
Perfuziologie

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Hygiena a epidemiologie

Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Organizace a řízení ve zdravotnictví

Radiologický asistent

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

Biomedicínský technik

Perfuziologie

Zrakový terapeut

Klinická zraková terapie *

Adiktolog

Klinická adiktologie *

 

* logbooky budou zpřístupněny po zveřejnění příslušných vzdělávacích programů ve věstníku Ministerstva zdravotnictví

Přílohy