Letní dětská rekreace v sezóně 2021

Vytvořeno: 1. 7. 2021 Poslední aktualizace: 8. 9. 2021

V sezóně 2021 se uskutečnilo 2 445 zotavovacích akcí pro děti s celkovým počtem 3 608 běhů. Ohlášených akcí se zúčastnilo 224 602 dětí.

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno 533 jiných podobných akcí pro děti s celkovým počtem 750 běhů, kterých se zúčastnilo 16 905 dětí, a to i přesto, že se na tento typ akcí nevztahuje ohlašovací povinnost uložená pořádající osobě § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  Z tohoto důvodu je uvedený počet akcí i počet účastnících se dětí pouze orientační.

Přílohy