S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Letní dětská rekreace v sezóně 2021

Vytvořeno: 1. 7. 2021 Poslední aktualizace: 19. 7. 2021

Ke dni 15. 7. 2021 bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno dle § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2 145 zotavovacích akcí pro děti s celkovým počtem 3 271 běhů. Doposud ohlášených akcí se zúčastní 206 980 dětí.

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno 419 jiných podobných akcí pro děti s celkovým počtem 620 běhů, kterých se zúčastní 13 124 dětí, a to i přesto, že se na tento typ akcí ohlašovací povinnost, uložená pořádající osobě § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nevztahuje. Z tohoto důvodu je uvedený počet akcí i počet účastnících se dětí pouze orientační. V souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 Ministerstva zdravotnictví doporučilo pořádajícím osobám jiných podobných akcí provést ohlášení akce u místně příslušné krajské hygienické stanice.

Přílohy