Letní dětská rekreace v sezóně 2020

Vytvořeno: 30. 6. 2020 Poslední aktualizace: 28. 8. 2020

V souvislosti s konáním letní dětské rekreace na území ČR byly Ministerstvu zdravotnictví krajskými hygienickými stanicemi nahlášeny níže uvedené údaje.

Ke dni 15. 8. 2020 splnilo ohlašovací povinnost dle § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 2 276 pořádajících osob zotavovacích akcí s celkovým počtem 3 344 běhů. Doposud se ohlášených akcí zúčastní 209 258 dětí.

Přílohy