S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Lepší vztahy, snadnější výchova

Vytvořeno: 2. 12. 2021 Poslední aktualizace: 2. 12. 2021

Školitel lektorů Programu pozitivního rodičovství Dominic Weston vysvětluje, jak lze řešit výchovné problémy u dětí

V úterý 23. listopadu poskytl Lidovým novinám rozhovor pan Dominic Weston, který je zástupcem vedoucího školení a implementační konzultant programu Triple P ve Velké Británii. Kromě školení a poskytování podpory lektorům ve Velké Británii se rovněž podílí na implementaci programu Triple P v ostatních zemích Evropy. V rozhovoru představuje pan Weston program Triple P a popisuje, jako program vzniknul. Dále odpovídá na otázky, týkající se cílů a přínosů programu ve vztahu k podpoře rodičů, aby dokázali doma nastavit vřelé láskyplné vztahy a uměli se vyrovnat s nejrůznějšími výchovnými problémy.

Rozhovor je v elektronické formě k dispozici v příloze.

Přílohy