S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Legislativa

Vytvořeno: 30. 1. 2008 Poslední aktualizace: 30. 1. 2008

Na této stránce je Vám k dispozici přehled legislativní dokumentace. V sekci Základní dokumenty a legislativa EU nabízíme přehled dokumentace, která je vydávána Evropskou unií. V sekci Zákony je uvedena dokumentace, která musí být dodržována dle zákonů ČR a je úzce spojena s dotačními programy EU.

Základní dokumenty a legislativa EU

 • Nařízení č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj – viz Příloha 1.
 • Nařízení č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondů – viz Příloha 2.
 • Nařízení č. 1082/2006 o prováděcích pravidlech – viz Příloha 3.
 • Nařízení č. 1083/2006 o obecných ustanoveních – viz Příloha 4.
 • Nařízení č. 1084/2006 o Fondu soudržnosti – viz Příloha 5.
 • Nařízení č. 1828/2006 Prováděcí pravidla k 1083/2006 – viz Příloha 12
 • Rozhodnutí komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. – viz Příloha 6.
 • Národní strategický referenční rámec – viz Příloha 7

Zákony

 • 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách – viz Příloha 8
 • 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – viz Příloha 9
 • 563/1991 Sb., o účetnictví – viz Příloha 10
 • 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu – viz Příloha 11
 • 372-2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – viz. Příloha 13

Přílohy