S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Legislativa a metodická doporučení

Vytvořeno: 10. 4. 2022 Poslední aktualizace: 13. 4. 2022

Doporučená pravidla pro bezpečnou realizaci dobrovolnického programu a pro jeho evaluaci ve formě aktuálně platných metodických doporučení jsou uveřejněna ve Věstnících MZ:

  • „Metodické doporučení pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů“ – Věstník MZ č. 6/2009
  • „Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních“ – Věstník MZ č. 11/2011

Obecným podkladem ke konceptu evaluace dobrovolnických programů je dokument „Teoretická východiska“, který vysvětluje souvislosti a celkovou strukturu dobrovolnického programu vzhledem ke klíčovým parametrům kvality programu. Plné znění naleznete v příloze.

V současné době probíhá aktualizace metodických doporučení v rámci projektu MZ „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti„.

 

Přílohy