S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Legislativa a Metodická doporučení pro dobrovolnický program ve zdravotnickém zařízení

Vytvořeno: 22. 7. 2020 Poslední aktualizace: 2. 11. 2021

Od 1. 1. 2003 je v ČR v platnosti zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném znění. Zákon má ve své gesci Ministerstvo vnitra ČR – http://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-500539.aspx.

V současné době je od 1. 1. 2014 v platnosti novela respektující dopady  nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Více k tomuto tématu najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra připravuje novou podobu celého zákona o dobrovolnické službě, která by měla reflektovat nejen všechny nové legislativní normy, ale reagovat na stav a potřeby organizací i jednotlivců, kterých se dobrovolnictví v ČR i na mezinárodní úrovni dotýká.

Aktuality týkající se specificky dobrovolnictví ve zdravotnictví budou průběžně zveřejňovány na webu MZ a výhledově zohledněny v aktualizovaných metodických doporučeních MZ k dobrovolnickým programům.

 

Aktuálně:
Upřesnění používané terminologie související s pojmem „akreditace“ jako pojmu vztahujícímu se obecně k posouzení kvality najdete v Dokumentu č. 3 – Jak souvisí „akreditace MVČR vysílajícím organizacím“ s „certifikátem kvality a bezpečí poskytovateli zdravotních služeb“? (PDF, 391Kb)


Metodická doporučení pro dobrovolnický program ve zdravotnickém zařízení

Bezpečné zapojení „laických lidských zdrojů“ v profesionálně řízeném a strukturovaném nemocničním prostředí vyžaduje dobře nastavené mantinely a profesionální koordinaci celého programu. Vývoj ukázal, že při realizaci dobrovolnického programu je třeba rozlišit pozici a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb u  kterého dobrovolníci působí a odpovědnosti nestátní neziskové organizace, která s poskytovatelem zdravotních služeb spolupracuje a má na starost základní péči o dobrovolníky.

Základní pravidla pro bezpečnou realizaci dobrovolnického programu a pro jeho evaluaci ve formě metodických doporučení jsou uveřejněna ve Věstnících MZ č. 6/2009 a č. 11/2011.

Klíčovými dokumenty jsou:

  • „Teoretická východiska“ byla zpracována jako podkladový materiál k evaluační metodice, který vysvětluje souvislosti a celkovou strukturu dobrovolnického programu vzhledem ke klíčovým parametrům kvality programu. Vysvětluje systém měřitelných kritérií a indikátorů, které je vhodné použít při evaluaci dobrovolnického programu. Plné znění naleznete v příloze.
     
  • Evaluační kritéria a indikátory“ – jsou přehledem všech hodnocených oblastí a prvků. Plné znění naleznete v příloze.

 

 

Přílohy