Léčiva

Vytvořeno: 24. 1. 2020 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

č. 378/2007 Sb.

Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

 

č. 54/2008 Sb.

Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

č. 84/2008 Sb.

Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

č. 85/2008 Sb.

Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

č. 86/2008 Sb.

Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv

č. 106/2008 Sb.

Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků

č.143/2008 Sb.

Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)

č. 226/2008 Sb.

Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků

č. 228/2008 Sb.

Vyhláška o registraci léčivých přípravků

č. 229/2008 Sb.

Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv

č. 427/2008 Sb.

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

č. 236/2015 Sb.

Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

č. 415/2017 Sb.

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

č. 329/2019 Sb.

Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

 

 ***

č. 107/2014 Sb.

Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu