S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Kvalita vody ke koupání ke dni 8. 7. 2022

Vytvořeno: 8. 7. 2022 Poslední aktualizace: 15. 7. 2022

Kvalita vody ke koupání se s převažujícím deštivým počasím v posledních dnech výrazně mění. Z posledních odběrů je zaznamenán především masový výskyt sinic a snížená průhlednost vody. K dnešnímu datu jsou evidovány dva „zákazy koupání“ (černý symbol) z důvodu překročení limitních hodnot ukazatele sinic. Aktuálně je sedm lokalit označeno jako nevhodné ke koupání (červený symbol).

Za poslední týden se radikálně zvýšil počet lokalit, které jsou hodnoceny třetím stupněm kvality vody (oranžový symbol, který představuje mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, a proto je důrazně doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat). Více informací o nebezpečí spojeném se sinicemi a užitečné rady naleznete zde: Sinice a koupání v přírodě (szu.cz). Přehledné hodnocení kvality koupacích vod je k dispozici na: http://www.koupacivody.cz a také na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic.


Voda nebezpečná ke koupání, hrozí akutní poškození zdraví.
Zákaz koupání!

   

kraj

název koupaliště

Vysočina

vodní nádrž Sedlice – výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu

Jihočeský

vodní nádrž Orlík – veřejné tábořiště Podolsko – výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu

 

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
   

kraj

název koupaliště

Liberecký

 

Lesní koupaliště Liberec – překročení limitu pro ukazatel fekálního znečištění

Liberecký

Koupaliště Tanvald – překročení limitu pro ukazatel fekálního znečištění

Karlovarský

Velký rybník – byl zaznamenán nadměrný výskyt sinic a vysoké hodnoty chlorofylu

Vysočina

Rybník Kachlička – překročen limit ukazatele sinic a chlorofylu

Jihočeský

 

vodní nádrž Lipno (pláž Horní Planá) – překročen limit ukazatele intestinální enterokoky, sinice a chlorofylu

Jihočeský

vodní nádrž Lipno (pláž Lipno nad Vltavou) – překročen limit ukazatele intestinální enterokoky, sinice a chlorofylu

Moravskoslezský

Rybník pod hradem – Bohušov – překročen limit ukazatele sinic a chlorofylu


V místech ovlivněných havarijními situacemi, přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.