S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Kvalita vody ke koupání ke dni 19. 8. 2022

Vytvořeno: 19. 8. 2022 Poslední aktualizace: 28. 8. 2022

S blížícím se koncem letošní koupací sezóny dochází k dalšímu zhoršování kvality vody na různých lokalitách. Na některých přírodních koupalištích již provozovatelé díky špatné kvalitě koupací vody předčasně ukončili provoz. Nicméně na mnoha místech je stále velmi dobrá voda, která nabízí příjemné letní osvěžení, zvláště za současných vysokých teplot. K dnešnímu dni je vyhlášeno 13 „zákazů koupání“ (černý symbol) a 15 míst bylo označeno jako nevhodné ke koupání (červený symbol).

Koupaliště Lom - Starý KlíčovOranžovým symbolem, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat, je hodnoceno značné množství rekreačních lokalit. Jedná se například o několik lokalit na rozlehlé vodní nádrži Slapy ve Středočeském kraji, dále vodní nádrž Hracholusky v Plzeňském kraji, vodní nádrž Skalku v Karlovarském kraji, Brněnskou přehradu v Jihomoravském kraji, koupaliště Šeberák v Praze nebo Máchovo jezero v Libereckém kraji. Více informací o nebezpečí spojeném se sinicemi a užitečné rady naleznete zde: Sinice a koupání v přírodě, SZÚ (szu.cz).

Přehledné hodnocení kvality koupacích vod je k dispozici na: Koupací vody (koupacivody.cz) a také na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic.


Voda nebezpečná ke koupání, hrozí akutní poškození zdraví.
Zákaz koupání!

   

kraj

název koupaliště

Vysočina

Rybník Kachlička – masový výskyt sinic

 

Vodní nádrž Sedlice – významně překročeny limitní hodnoty ukazatele sinic a chlorofylu-a

Jihočeský

Vodní nádrž Orlík – veřejné tábořiště Podolsko – výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu-a

Karlovarský

Velký rybník – masový výskyt sinic

Královéhradecký

Přírodní koupaliště Trutnov – Dolce park – výrazně překročeny limitní hodnoty ukazatele sinic a chlorofylu-a

Liberecký

Koupaliště Sedmihorky – překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu-a

Moravskoslezský

Rybník Pod Hradem – Bohušov – masový výskyt sinic

 

Vrbické jezero – pískovna – masový výskyt sinic

Praha

Koupaliště Džbán – masový výskyt sinic, vysoké hodnoty chlorofylu-a

Pardubický

Rybník Rosnička – výrazně překročeny limitní hodnoty ukazatele sinice

Zlínský

Pahrbek Napajedla – masový výskyt sinic a vysoké hodnoty chlorofylu-a

Jihomoravský

Vodní nádrž Letovice – Svitavice – snížená hladina vody v nádrži z důvodu opravy vodního díla a snížená kvalita vody v nádrži

 

Vodní nádrž Letovice – Vranová  – snížená hladina vody v nádrži z důvodu opravy vodního díla a snížená kvalita vody v nádrži

 

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
   

kraj

název koupaliště

Zlínský Vodní nádrž Luhačovice – kemp – vysoký výskyt sinic a zvýšené hodnoty chlorofylu-a

 

Vodní nádrž Luhačovice – hráz – vysoký výskyt sinic a zvýšené hodnoty chlorofylu-a

Ústecký zbytková jáma dolu Varvažov – překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu-a
Karlovarský Koupaliště Rolava – Karlovy Vary – zvýšený výskyt sinic
Královehradecký

Stříbrný rybník – výrazně překročeny limitní hodnoty ukazatele sinic a chlorofyl-a

Jihočeský

Rybník Hejtman – vysoký výskyt sinic a zvýšené hodnoty chlorofylu-a

 

Staňkovský rybník vysoký výskyt sinic a zvýšené hodnoty chlorofylu-a

 

Vodní nádrž Lipno – pláž Lipno nad Vltavou – zvýšené mikrobiologické znečištění, vysoký výskyt sinic a zvýšené hodnoty chlorofylu-a

 

Vodní nádrž Orlík – ATC Radava – vysoký výskyt sinic a zvýšené hodnoty chlorofylu-a

Vysočina

Domanínský rybník – vysoký výskyt sinic a zvýšené hodnoty chlorofylu-a

 

Vodní nádrž Trnávka – vysoký výskyt sinic a zvýšené hodnoty chlorofylu-a

Moravskoslezský

Vodní nádrž Baška – riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou

 

Vodní nádrž Olešná – Místek – zvýšené množství sinic

 

Vodní nádrž Olešná – Palkovice – zvýšené množství sinic

 

Vodní nádrž Čerťák – zvýšené množství sinic


V místech ovlivněných havarijními situacemi, přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.