S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Kvalita vody ke koupání ke dni 17. 6. 2022

Vytvořeno: 17. 6. 2022 Poslední aktualizace: 1. 7. 2022

S pokračující koupací sezónou se zhoršuje kvalita vody v některých sledovaných koupalištích. K dnešnímu datu byl vydán první „zákaz koupání“ (černý symbol) a dvě lokality byly označeny jako nevhodné ke koupání (červený symbol). Více informací najdete na: www.koupacivody.cz

Na řadě lokalit, které jsou hojně navštěvovány, dochází ke zhoršení kvality vody především z hlediska zvýšeného výskytu sinic. Jedná se například o Máchovo jezero v Libereckém kraji. Tyto lokality jsou označeny oranžovým symbolem, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat. Více informací o nebezpečí sinicí je k dispozici zde: Sinice a koupání v přírodě, SZÚ (szu.cz).


Voda nebezpečná ke koupání, hrozí akutní poškození zdraví.
Zákaz koupání!

   

kraj

název koupaliště

Vysočina

Rybník Ředkovec – výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu

 

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
   

kraj

název koupaliště

Vysočina

Rybník Kachlička – byl zaznamenán masový výskyt sinic a vysoké hodnoty chlorofylu

Karlovarský

Velký rybník – byl zaznamenán nadměrný výskyt sinic a vysoké hodnoty chlorofylu


V místech ovlivněných havarijními situacemi, přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.