Kvalita vody ke koupání – informace ke dni 30. 6. 2023

Vytvořeno: 30. 6. 2023 Poslední aktualizace: 7. 7. 2023

Nastává období prázdnin a letních dovolených, a proto je velmi příznivou zprávou, že kvalita přírodních koupacích vod je stále na většině míst velmi dobrá. Stejně jako minulý týden přetrvávají tři „zákazy koupání“ (černý symbol). Dvě lokality jsou označeny jako nevhodné ke koupání (červený symbol).

Vodní nádrž Budišov nad Budišovkou, okres Opava

Na třetím stupni kvality vody (oranžový symbol, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat) stále zůstává například Máchovo jezero v Libereckém kraji. Zhoršená kvalita vody je v důsledku výskytu sinic i na dalších lokalitách. Jedná se například o rybník Kachlička v Kraji Vysočina nebo přírodní koupaliště Hamr na Jezeře v Libereckém kraji. Více informací o nebezpečí spojeném se sinicemi a užitečné rady naleznete zde: Sinice a koupání v přírodě, SZÚ (szu.cz).

Přehledné hodnocení kvality koupacích vod je k dispozici na: Koupací vody (koupacivody.cz) a také na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic.


Voda nebezpečná ke koupání, hrozí akutní poškození zdraví.
Zákaz koupání!

   

kraj

název koupaliště

Královéhradecký

Přírodní koupaliště Trutnov – Dolce park – výrazně překročeny limitní hodnoty ukazatele sinic a chlorofylu-a
provozovatel již ukončil koupací sezónu

Jihočeský

Vodní nádrž Orlík – veřejné tábořiště Podolsko – byla překročena hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a

Praha

Koupaliště s přírodním čištěním vody Lhotka – výskyt původců cerkáriové dermatitidy

 

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
   

kraj

název koupaliště

Jihočeský Staňkovský rybník – jižní břeh – překročena hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a
Vysočina
Lom Horní Cerekev – zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazatelů (bakteriologické znečištění)


V místech ovlivněných havarijními situacemi, přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.