Kvalita vody ke koupání – informace ke dni 21. 7. 2023

Vytvořeno: 21. 7. 2023 Poslední aktualizace: 28. 7. 2023

Letošní léto je zatím ve znamení velmi vysokých teplot, ale již přichází alespoň částečné ochlazení a především kvalita vody zůstává na většině koupacích lokalit stále příznivá. K dnešnímu dni evidujeme již osm „zákazů koupání“ (černý symbol) a jedna lokalita je označena jako nevhodná ke koupání (červený symbol).

Vodní nádrž Hracholusky

Oranžovým symbolem, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat, jsou hodnocena z důvodu zvýšeného množství sinic i některá hojně navštěvovaná rekreační místa. Jedná se například o Máchovo jezero v Libereckém kraji nebo vodní nádrž Hracholusky – Radost v Plzeňském kraji. Více informací o nebezpečí spojeném se sinicemi a užitečné rady naleznete zde: Sinice a koupání v přírodě, SZÚ (szu.cz).

Přehledné hodnocení kvality koupacích vod je k dispozici na: Koupací vody (koupacivody.cz) a také na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic.


Voda nebezpečná ke koupání, hrozí akutní poškození zdraví.
Zákaz koupání!

   

kraj

název koupaliště

Královéhradecký

Přírodní koupaliště Trutnov – Dolce park výrazně překročeny limitní hodnoty ukazatele sinic a chlorofylu-a
provozovatel již ukončil koupací sezónu

Praha

Koupaliště s přírodním čištěním vody Lhotka – výskyt původců cerkáriové dermatitidy

Jihočeský

Vodní nádrž Orlík – veřejné tábořiště Podolsko – byla překročena hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a

Vysočina

Rybník Kachlička – masivní výskyt sinic

Zlínský

Přírodní koupací biotop Dvůr Honětice (KM) – vysoká hodnota ukazatele mikrobiologického znečištění

Karlovarský

Velký rybník – masový výskyt vodního květu sinic

 

Vodní nádrž Skalka – u ATC Podhoří – masový výskyt vodního květu sinic

Ústecký

Rybník Chmelař – významně překročena hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a

 

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
   

kraj

název koupaliště

   
Liberecký

Koupaliště Tanvald – zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazatelů (bakteriální znečištění)


V místech ovlivněných havarijními situacemi, přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.