Kvalita vody ke koupání – informace ke dni 11. 8. 2023

Vytvořeno: 11. 8. 2023 Poslední aktualizace: 18. 8. 2023

Po chladném a deštivém období přichází sluníčko a teplo, proto bude opět možné naplno užívat koupání ve volné přírodě. Také kvalita koupací vody je stále na velkém množství lokalit příznivá. K dnešnímu dni evidujeme pět „zákazů koupání“ (černý symbol) a jedenáct míst bylo označeno jako nevhodné ke koupání (červený symbol).

Kvalita vody je sledována za jakéhokoliv počasí, Lom Horní Cerekev v Kraji Vysočina

Situace je v současné době velmi proměnlivá. Na některých lokalitách hygienici zaznamenali zlepšení, někde stav setrvává, hodnocení některých rekreačních vod se bohužel zhoršilo. Z tohoto důvodu je velmi přínosné zjistit si před plánovanou návštěvou aktuální kvalitu vody na internetových stránkách místně příslušné krajské hygienické stanice.  Přehledné hodnocení kvality koupacích vod je k dispozici na: Koupací vody (koupacivody.cz).


Voda nebezpečná ke koupání, hrozí akutní poškození zdraví.
Zákaz koupání!

   

kraj

název koupaliště

Královéhradecký

Přírodní koupaliště Trutnov – Dolce park výrazně překročeny limitní hodnoty ukazatele sinic a chlorofylu-a
koupací sezóna ukončena

 

Stříbrný rybník – masivní výskyt sinic
koupací sezóna ukončena

Pardubický

Rybník Rosnička – masivní výskyt sinic

Vysočina

Rybník Kachlička – masivní výskyt sinic

Karlovarský

Velký rybník – masový výskyt vodního květu sinic

 

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
   

kraj

název koupaliště

Plzeňský Vodní nádrž Hracholusky – Radost – překročeny limitní hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a
Středočeský

Jezero Ostrá – překročeny limitní hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a

Vysočina

Břevnická nádrž – zvýšený výskyt sinic

 

Rybník Velký Pařezitý – zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazatelů (bakteriální znečištění); předpokládá se krátkodobé ovlivnění po intenzivních srážkách

 

Vodní nádrž Trnávka – městská pláž Červená Řečice – zvýšené hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a, zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazatelů (bakteriální znečištění)

 

Vodní nádrž Trnávka – Petračka – zvýšený výskyt sinic

Olomoucký

Přírodní koupací biotop Laškov – zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazatelů (bakteriální znečištění)

 

Přírodní koupací biotop Paseka – zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazatelů (bakteriální znečištění)

 

Vodní nádrž Plumlov – zvýšené hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a

Zlínský

Pahrbek Napajedla – překročeny limitní hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a

Moravskoslezský

Vodní nádrž Čerťák – zvýšené hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a


V místech ovlivněných havarijními situacemi, přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.