S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Kvalita vody ke koupání – informace aktuální k 30. 7. 2021

Vytvořeno: 31. 7. 2021 Poslední aktualizace: 22. 8. 2021

S pokračující letní sezónou se zhoršuje kvalita vody v některých sledovaných koupalištích. K 30. červenci byly vydány již 4 zákazy koupání (černý symbol) a 11 lokalit je označeno jako nevhodné ke koupání (červený symbol). Dále na řadě lokalit, které jsou hojně navštěvovány, dochází k mírnému zhoršení kvality vody (oranžový symbol, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat) především z hlediska zvýšeného výskytu sinic, např. v Libereckém kraji Máchovo jezero, v Praze  koupaliště Šeberák, v Jihomoravském kraji Brněnská přehrada a další. V Moravskoslezském kraji je to Těrlická přehrada, Vrbické jezero a VN Brušperk – zde přetrvává upozornění na riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou z důvodu nadměrného výskytu plžů (zdroj cerkárií). Podronosti najdete také na webových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic.

Voda nebezpečná ke koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Zákaz koupání!

Kraj Název koupaliště

Jihočeský

VN Orlík – Podolsko – nadměrný výskyt sinic

Karlovarský

Velký rybník – nadměrný výskyt sinic

Vysočina

Rybník Kachlička – nadměrný výskyt sinic

Moravskoslezský

Rybník Pod hradem – Bohušov – nadměrný výskyt sinic

 


Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

 

Kraj

Název koupaliště

Praha

Koupaliště Hostivař – nadměrný výskyt sinic

Středočeský

Rybník Nový – výskyt původců cerkáriové dermatitidy

Jihočeský

Staňkovský rybník – dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však voda souhrnně hodnocena jako voda nevhodná ke koupání

 

VN Lipno – Horní Planá   – nadměrný výskyt sinic, mikrobiologické znečištění

Liberecký

Koupaliště Chrastava – mikrobiolog. znečištění

 

Koupaliště Hamr na Jezeře – nadměrný výskyt sinic

 

Koupaliště Mimoň – nadměrné přírodní znečištění na hladině

Královéhradecký

Malšova Lhota – Stříbrný rybník – nadměrný výskyt sinic

Zlínský

Koupací biotop Prostřední Bečva plavecká část a brouzdaliště –mikrobiologické znečištění

Vysočina

Rybník Ředkovec – nadměrný výskyt sinic

 

VN Sedlice – nadměrný výskyt sinic

 

V místech ovlivněných havarijními situacemi, přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.

V souvislosti s prevencí možného šíření onemocnění COVID-19 je nutno sledovat aktuálně platná pravidla, stanovená pro chování návštěvníků na koupalištích – nelze vyloučit změny i v průběhu letní koupací sezóny.