S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Kvalita vody ke koupání – informace aktuální k 27. 8. 2021

Vytvořeno: 27. 8. 2021 Poslední aktualizace: 3. 9. 2021

S pokračující letní sezónou se zhoršuje kvalita vody v některých sledovaných koupalištích.

K 27. srpnu 2021 bylo vydáno 6 „zákazů koupání“ (černý symbol) a 17 lokalit je označeno jako nevhodné ke koupání (červený symbol – podrobněji viz níže).
Dále na řadě lokalit, které jsou hojně navštěvovány, dochází k mírnému zhoršení kvality vody (oranžový symbol, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat) především z hlediska zvýšeného výskytu sinic – např.  v Libereckém kraji – Máchovo jezero, v Praze – koupaliště Šeberák, v Jihomoravském kraji Brněnská přehrada a další.
V Moravskoslezském kraji – Těrlická přehrada, Vrbické jezero a VN Brušperk – přetrvává upozornění na riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou, z důvodu nadměrného výskytu plžů (zdroj cerkárií)  – podrobněji viz webové stránky jednotlivých KHS.

Voda nebezpečná ke koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Zákaz koupání!

Kraj Název koupaliště

Praha

Koupaliště Džbán – nadměrný výskyt  sinic

Karlovarský

Velký rybník – nadměrný výskyt sinic
Královéhradecký Dolce park Trutnov – nadměrný výskyt sinic

Vysočina

Rybník Kachlička – nadměrný výskyt sinic
Jihočeský Vodní nádrž Orlík – Podolsko – nadměrný výskyt sinic

Moravskoslezský

Rybník Pod hradem – Bohušov – nadměrný výskyt sinic

 


Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

 

Kraj

Název koupaliště

Praha

Koupaliště Hostivař – nadměrný výskyt sinic

Středočeský

Rybník Nový – výskyt původců cerkáriové dermatitidy

 

Koupaliště Jince – biotop – mikrobiologické znečištění

 

Vodní nádrž Slapy – Županovice – nadměrný výskyt sinic

Jihočeský

Staňkovský rybník – dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však voda souhrnně hodnocena jako voda nevhodná ke koupání

 

Vodní nádrž Orlík – ATC Radava – nadměrný výskyt sinic

Liberecký

Koupaliště Chrastava – mikrobiologické znečištění

 

Hamr na Jezeře – nadměrný výskyt sinic

Plzeňský

Koupaliště Blovice – biotop – mikrobiologické znečištění

Jihomoravský

Vodní nádrž Výrovice – nadměrný výskyt sinic

 

Vodní nádrž Nové Mlýny – horní nádrž – laguna 1 – nadměrný výskyt sinic

Vysočina

Vodní nádrž Sedlice – nadměrný výskyt sinic

Olomoucký

Vodní nádrž Plumlov – nadměrný výskyt sinic

Zlínský

Pahrbek – Napajedla – nadměrný výskyt sinic

 

Prostřední Bečva – biotop – brouzdaliště –

mikrobiologické znečištění

Moravskoslezský

Pískovna Vrbické jezero – Bohumín – nadměrný výskyt sinic a výskyt původců cerkáriové dermatitidy

 

Letní koupaliště Poruba – mikrobiologické znečištění

 

V místech ovlivněných havarijními situacemi, přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.

V souvislosti s prevencí možného šíření onemocnění covid-19 je nutno sledovat aktuálně platná pravidla, stanovená pro chování návštěvníků na koupalištích – nelze vyloučit změny i v průběhu letní koupací sezóny.