S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Kvalita vody ke koupání – informace aktuální k 16. 7. 2021

Vytvořeno: 16. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Zákaz koupání zatím vydán nebyl. 6 lokalit je k dnešnímu datu označeno jako nevhodné ke koupání (červený symbol – podrobněji viz níže).
Vzhledem k postupující koupací sezóně dochází na některých hojně navštěvovaných lokalitách již k mírnému zhoršení kvality vody (oranžový symbol, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat), především z hlediska zvýšeného výskytu sinic – např. ve Středočeském kraji se jedná o všechny sledované lokality na VN Orlík, dále v Libereckém kraji – Máchovo jezero a koupaliště Hamr na Jezeře a také kraj Praha – koupaliště Hostivař a koupaliště Šeberák.
Zvýšený výskyt sinic byl již zaznamenán také např. v Karlovarském kraji na lokalitách VN Jesenice – kemp Václav a VN Skalka – kemp Podhoří nebo na Vysočině – VN Sedlice. Dále v Moravskoslezském kraji – Těrlická přehrada, Vrbické jezero a VN Brušperk přetrvává upozornění na riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou, z důvodu nadměrného výskytu plžů (zdroj cerkárií) a další – viz webové stránky jednotlivých KHS.


Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

 

Kraj

Název koupaliště

Jihočeský

Staňkovský rybník – dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však voda souhrnně hodnocena jako voda nevhodná ke koupání

 

Vodní nádrž Orlík ATC Radava – nadměrný výskyt sinic

Liberecký

Koupaliště Chrastava – mikrobiologické znečištění

Zlínský

Koupací biotop Prostřední Bečva, plavecká část a brouzdaliště – mikrobiologické znečištění

Středočeský

Rybník Nový – výskyt původců cerkáriové dermatitidy

Karlovarský Velký rybník – nadměrný výskyt sinic

 

V místech ovlivněných havarijními situacemi, přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.