Kvalita vody ke koupání – informace ke dni 9. 6. 2023

Vytvořeno: 9. 6. 2023 Poslední aktualizace: 16. 6. 2023

Tento týden nám počasí přichystalo již letní teploty a koupací sezóna opravdu začíná. Vzorkování vod ke koupání a jejich hodnocení je také již v plném proudu, ačkoliv mnohá koupaliště ještě nejsou v provozu.Rybník Velké Dářko

Zákaz koupání zatím vydán nebyl. Jedna lokalita je však označena jako nevhodná ke koupání (červený symbol – podrobněji viz níže).

Bohužel již nyní, kdy je koupací sezóna teprve na svém začátku, byla na některých hojně navštěvovaných lokalitách zaznamenána zhoršená kvalita vody (oranžový symbol, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat) – jedná se například o Máchovo jezero v Libereckém kraji, kde byl zaznamenán zvýšený výskyt sinic.   

 

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
   

kraj

název koupaliště

Jihočeský vodní nádrž Orlík – veřejné tábořiště Podolsko – byla překročena hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a


V místech ovlivněných havarijními situacemi, přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.