S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Kvalita vody ke koupání – aktuální informace ke dni  25. 6. 2021

Vytvořeno: 2. 7. 2021 Poslední aktualizace: 2. 7. 2021

K tomuto datu již byly odebrány vzorky ke kontrole kvality vody ke koupání na všech lokalitách, sledovaných krajskými hygienickými stanicemi (122 lokalit – viz seznam vod ke koupání 2021). Také většina provozovaných koupališť, kde kvalitu vody sleduje provozovatel koupaliště, je již v provozu. Zákaz koupání zatím vydán nebyl. Dvě lokality v Jihočeském kraji, 1 lokalita v kraji Libereckém a 1 lokalita v kraji Zlínském, jsou k dnešnímu datu označeny jako nevhodné ke koupání (červený symbol-podrobněji viz níže). Dále byla na některých hojně navštěvovaných lokalitách zaznamenána již mírně zhoršená kvalita vody (oranžový symbol, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat) – Karlovarský kraj, Velký rybník – zde byl zjištěn zvýšený výskyt sinic, dále kraj Praha, koupaliště Hostivař – zde je snížena průhlednost vody a také Moravskoslezský kraj – Těrlická přehrada, Vrbické jezero a VN Brušperk, kde přetrvává upozornění na riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou, z důvodu nadměrného výskytu plžů (zdroj cerkárií).


Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

 

Kraj

Název koupaliště

Jihočeský

Staňkovský rybník – Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však voda souhrnně hodnocena jako voda nevhodná ke koupání

 

Rybník Hejtman – nadměrný výskytu sinic

Liberecký

Koupaliště Chrastava – mikrobiolog. znečištění

Zlínský

Koupací biotop Prostřední Bečva

– plavecká část  – mikrobiologické znečištění

 

V místech ovlivněných přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.