S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Kvalita vody ke koupání – aktuální informace ke dni 18. 6. 2021

Vytvořeno: 25. 6. 2021 Poslední aktualizace: 28. 6. 2021

K dnešnímu datu již byly odebrány vzorky ke kontrole kvality vody ke koupání na všech lokalitách, sledovaných krajskými hygienickými stanicemi (122 lokalit – viz seznam vod ke koupání 2021).
Také většina provozovaných koupališť, kde kvalitu vody sleduje provozovatel koupaliště, je již v provozu.
Zákaz koupání zatím vydán nebyl.
3 lokality v Jihočeském kraji  jsou k dnešnímu datu označeny jako nevhodné ke koupání (červený symbol-podrobněji viz níže).
Dále byla na některých hojně navštěvovaných lokalitách zaznamenána již mírně zhoršená kvalita vody (oranžový symbol, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat) – Karlovarský kraj, Velký rybník – zde byl zjištěn zvýšený výskyt sinic, dále kraj Praha, koupaliště Hostivař a Džbán – zde je snížena průhlednost vody a také Moravskoslezský kraj – Těrlická přehrada, Vrbické jezero a VN Brušperk, kde přetrvává upozornění na riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou, z důvodu nadměrného výskytu plžů (zdroj cerkárií).   

 

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a  osoby s oslabeným imunitním systémem.

Kraj Koupání Stav
Jihočeský kraj Staňkovský rybník Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání.
S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však voda souhrnně hodnocena jako voda nevhodná ke koupání, tzn. voda, která neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
  Rybník Hejtman nadměrný výskyt sinic
  Vodní nádrž Orlík – Podolsko nadměrný výskyt sinic

 

 

V místech ovlivněných přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.