Kvalifikační standard Optometrista

Vytvořeno: 29. 6. 2020 Poslední aktualizace: 29. 6. 2020

Kvalifikační standard k vyhlášce č. 39/2005 Sb. pro studijní program v oboru Optometrista specifikuje podrobněji minimální požadavky na bakalářský studijní program.

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje vysokým školám pro získání souhlasu Ministerstva zdravotnictví podle zákona o vysokých školách, se tímto v kvalifikačním standardem při přípravě studijního programu řídit.

Přílohy