S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Kulatý stůl u příležitosti světového dne poranění míchy

Vytvořeno: 11. 9. 2019 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Ve čtvrtek dne 5. září 2019 se za účasti hlavní sestry ČR paní Mgr. Alice Strnadové, MBA, konal v Centru Paraple kulatý stůl u příležitosti světového dne poranění míchy (5. 9. 2019). Záměrem pořadatelů je zvyšovat povědomí o problematice míšního poškození a napomáhat tak k lepší péči a zlepšení kvality života lidí na vozíku. Letošním hlavním mottem bylo Žít život naplno (Living life the fullest) a mezi diskutovaná témata patřila problematika dekubitů a jejich dopad na běžný život člověka s poškozením míchy.