S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR (2019)

Vytvořeno: 5. 12. 2019 Poslední aktualizace: 21. 7. 2020

Již 7. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice (ČR) se pod záštitou ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví, hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 21. listopadu 2019.

Odborné setkání se jako doposud každoročně konalo u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je pravidelně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na třetí čtvrtek v měsíci listopadu. Smyslem je zviditelnění problému prevence, sledování a léčby dekubitů zasahujícího nejen oblast zdravotnictví, ale i sociální péče. Tématem letošního roku byly dekubity v pediatrii a neonatologii a implementace nových doporučení EPUAP do praxe.

K diskusi byli přizváni nejen odborníci na prevenci a léčbu dekubitů (Česká společnost pro léčbu ran, Česká asociace sester, Česká neonatologická společnost), ale také zástupci pacientů (Česká asociace paraplegiků – CZEPA), zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, odborníci na sběr a statistické zpracování dat (Ústav zdravotnických informací a statistiky) a také zástupci Státního zdravotního ústavu a Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě

 

Přílohy